Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип

Добредојде во џунглата

Моден едиторијал на фотографот Филипе Фицџерард со моделот Фауст за “Калтблут магазин“.

„Добредојде во џунглата“ е моден едиторијал базиран на истоимената песна “Welcome to the Jungle” на Guns n’ Roses, приказна за еден млад надежен актер кој доаѓа во големиот град за да успее, а станува ситен измамник.

Photography: Filipe Phitzgerard (@itsfilipephitz)

Styling direction: Erik Phillips

Model: Faustas @ First Models

Special thanks: Blocked Creative Studios

Објавено во | 19.05.2016 - 00:01
Тагови:

Лајкнете не на Facebook

” Коа купуваш Full HD телевизор, пушти го Гоце Арнаудов прво за да видеш дали се гледат сите 5 милиони бои на кошулата. „

@superextrabonus