Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Ана Андоновска

Се занимавам со фотографија скоро 5 години, во кои имам земено учество на повеќе домашни и меѓународни изложби. Активен член на Фото клуб Козјак од Куманово. Сакам уметничка фотографија и патувања.