Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Андреа Игњатовски

Моето име е Андреа Игњатовски, професијата како агро инженер ја открива неизмерната љубов кон природата. Уметничкиот мој дух ја одбира слободната фотографија како начин да го изразам за мене она што карактеризира необичност, рај на земјата, она што одзема здив.. особено магичните часови во фотографијата, а тоа се изгрејсонце и зајдисонце, моменти кои навистина делуваат магично на мојата благосостојба. Не се исклучок и мистичните сцени со драматини одбележја кои ми причинуваат особено задоволство и желба да трагам по нив. Секоја моја фотографија има своја приказна и лично одбележје.