Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Дејан Маликовски

Моето име е Дејан, но повеќето ме нарекуваат Дени. Десетина години уживам да фотографирам, а во последните четири главно се занимавам со автомобилска уметничка фотографија. Вообичаено ги сакам силните кадри со јасна содржина и строго изразен субјект. Или барем мислам дека тоа го сакам. Инспирација секогаш црпам од природата и опкружувањето. Мал дел од моите фотографии може да погледнете на мојата страница malikovski.com