Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Кирил Штрков

Роден сум во Скопје 1958 година. По професија сум стоматолог. Дигиталната технологија ми овозможи да се изразам креативно ... Имам широко поле на интерес во фотографијата, така да во мојата галерија ке забележите различни мотиви