Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Лилика Стрезоска

Со фотографија се занимавам од 2010 г. Со неа делам радост, тага среќа и многу луди случки. Најмногу фотографирам настани и на свадбени прослави. Но кога ќе си најдам време, сакам да фотографирам и актови, кои ми преставуваат предизвик. Често, позади моите фотографии се кријат личности. Убавина исто наоѓам и во спонтатните портрети на кафе-муабет, каде го гледaат повеќе апарaтот отколку менe.