Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Мирјана Недева

 

Фотографијата отсекогаш беше присутна во мојот живот, но отприлика пред година и половина, мојот интерес и пристап кон неа станаа посериозни.  По завршувањето на последипломскиот курс за документарна фотографија и фотографско новинарство на Универзитетот во Вестминистер во Лондон (2013-2014), сфатив дека ја одбрав фотографијата како нова професионална одредница.  Особен интерес имам кон документарната фотографија, односно визуелното раскажување/претставување приказни.  Сметам дека приказните се секаде околу нас, а визуелниот јазик го сметам за еден од најсилните средства за комуникација.