Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип
Pixel.mk

Велиан Јагев

Што да се каже за мојот интерес во фотографијата? Поврзан е со еден за мене чудесен свет, префинет производ на милиони години еволуција. Инсектите биле тука долго пред да се појавиме ние, заземајќи свое место во секоја ниша на животната средина. Никогаш не престанувам да се восхитувам на светот кој ми станува достапен  кога ќе погледнам низ објективотедно непресушно богатство на облици и бои. Преку фотографијата се обидувам да им го посочам на другите тој инаку скриен и чудесен свет, надевајќи се дека барем донекаде ќе успеам да го доловам во сиот свој раскош.