Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип

Прилепска Пиварница со „Посебно признание“ од Црвениот крст за поддршка на целите на организацијата

(Прилеп, 18.12.2017) - Прилепска Пиварница АД Прилеп од Црвениот крст на Република Македонија (ЦКРМ) доби „Посебно признание“ во знак на благодарност за поддршката во остварувањето на хуманитарните цели и задачи на организацијата. Признанието беше доделено во рамките на 8ми-от Партнерски состанок што се одржа на 13.12.2017 година во Црвениот крст, а на кој учествуваа претставници на корпоративниот сектор како и од Министерството за труд и социјална политика. 

 

Важноста на корпоративната општествена одговорност и посветеноста на компаниите кон поддршка на функцијата и улогата што ја има Црвениот Крст беше истакната и од Секретарот на Црвениот крст на Република Македонија, Саит Саити, а истата иницијатива беше поздравена и од министерот за локална самоуправа, Сухејл Фазлиу.

Партнерскиот состанок, се организираше со цел да се промовираат хуманитарните вредности на ЦКРМ и за поттикнување на стратешки партнерства за надминување на проблемите со кои се соочува населението во заедниците.

 

Низ годините на својата работа Прилепска Пиварница има развиено голема поддршка и пријателство кон оние на кои им е потребна помош. Mногу пати досега со низа акции и донации ја докажа својата општествена одговорност. Меѓу другото, на манифестацијата „Различни, а еднакви“ таа доби и признание за општествена одговорност поради многубројните донации и посветеноста во намалувањето на разликите на лицата со посебни потреби и за подигање на јавната свест за нивните потреби и проблеми.

Објавено во македонија | 18.12.2017 - 17:23
Тагови:

Лајкнете не на Facebook

” Патувањето најдобро се мери во пријатели, а не милји  „

Тим Кахил