Search form

ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
 • Скопје
 • Битола
 • Охрид
 • Струга
 • Куманово
 • Тетово
 • Гостивар
 • Велес
 • Штип
 • Прилеп
 • Струмица
 • Гевгелија
 • Крива Паланка
 • Дебар
 • Неготино
 • Кавадарци
 • Берово
 • Виница
 • Радовиш
 • Валандово
 • Делчево
 • Кочани
 • Пробиштип

Кимел го возвраќа ударот на анти-вакцинацијата

По еден сегмент во кој доктори на смешен начин објаснуваат зошто треба да се вакцинираат децата, Кимел беше распнат од поддржувачите на анти-вакцини друштвото. Решил да не им ќути.

Објавено во забава | 04.03.2015 - 14:41
Тагови:

Лајкнете не на Facebook

” Црна мачка што ти го пресекува патот значи дека животното оди некаде. „

Гручо Маркс